Bestyrelsen
Bestyrelsen i Veteranknallert klubben " Stemplet"   (VKS)


Formand : Jan Bo Rasmussen E-mail formand@stemplet.dk

Næstformand : Steffen Voldfrom

Bestyrelses medlem : Allan Johansen

Bestyrelses medlem : Finn Sørensen

Kasserer : Bent Petersen   E-mail kasserer@stemplet.dk


Sekretær funktionen varetages af bestyrelsesmedlemmerne.


Webmaster : Bent Petersen