STEMPLET
 
   Bestyrelsen
 

 


 


 
Bestyrelsen i Veteranklubben " Stemplet"     (VKS)
 

Formand: 

Næstformand: 

Kasserer: 

Sekretær: 

Bestyrelsesmedlem: 

Revisor: 

Bestyrelsessuppleant: 

Webmaster: 

Jan Bo Rasmussen

Sven Nielsen

Michael Palmquist

Tommy Gjøl

Christina Ravnsbæk

Erik Nurup

 

Julius Nielsen

Klubben laver også et medlemsblad: "STEMPEL NYT"     Se blader her.
Bladudvalg:   Lasse Paulsen,   Erik Nurup,  Julius Nielsen,   Jan Bo Rasmussen.

Indlæg til bladet, kan afleveres til et af bladudvalgets medlemmer på en klubaften,
eller sendes pr. mail på blad@stemplet.dk

 
 
Fra Veterantiden
 
 
   Webmaster.     Stemplet ikke bare en knallert klub