STEMPLET
 
   Årgangstabel
 

 

 
Veteranknallert Årgangstabel


Det sidste bogstav i knallertens stel.nr. = Årgangen

 
A. 1942 1964 1985   M. 1953 1975 1996
B. 1943 1965 1986   N. 1954 1976 1997
C. 1944 1966 1987   P. 1955 1977 1998
D. 1945 1967 1988   Q. 1956 (1978)  
E. 1946 1968 1989   R. 1957 1978 1999
F. 1947 1969 1990   S. 1958 1979 2000
G. 1948 1970 1991   T. 1959 1980 2001
H. 1949 1971 1992   U. 1960 1981 2002
J. 1950 1972 1993   V. 1961 1982 2003
K. 1951 1973 1994   X. 1962 1983 2004
L. 1952 1974 1995   Z. 1963 1984 2005

Færdselsstyrelsen oplyser ang. stelnumre.
at som du kan se kan det ikke udelukkes at 1978 både kan hedde Q og R.

Mærkningen består af fabrikant-/importørmærke, fabrikationsnummer samt årstalsmærke.
er første bogstav et W så er knallerten importeret.

Påbudt mærkning må kun anbringes a) af fabrikanten, b) af fabrikantens repræsentant, Ved repræsentant forstås en person eller et selskab, som af fabrikanten er bemyndiget til at repræsentere denne. c) af – eller under kontrol af – en synsvirksomhed eller Synsvirksomheden kan i forbindelse med syn lade stelnummeret (gen)ipræge. Opstår der i forbindelse med identitetskontrollen tvivl om der indtræder afgiftspligt for køretøjet, foretages indberetning herom til SKAT på blanket FS 027.

Hvis det ikke er muligt at konstatere et køretøjs typebetegnelse eller stelnummer, kan synsvirksomheden lade mærkningen foretage med et stelnummer opbygget som: SV efterfulgt af de tre sidste cifre i synsvirksomhedens identitet (virksomhedens ID-nr.), årstal (to cifre), efterfulgt af et løbenummer (3 cifre). Synsvirksomheden skal registrere tildelte stelnumre. Tidligere kunne stelnummeret være genipræget af – eller under kontrol af – en offentlig myndighed. d) af – eller under kontrol af – et forsikringsselskabs taksator i overensstemmelse med bestemmelser herom fra Skatteministeriet.
(6) Det er ikke tilladt at ændre den påbudte mærkning. Bemærk dog, at forsikringsselskaber kan tillade et skadet køretøj genopbygget ved anvendelse af et komplet – evt. brugt – karrosseri, hvori den indprægede stelmærkning overstreges og erstattes af det skadede køretøjs oprindelige stelmærkning. Der skal i sådanne tilfælde foreligge taksatorerklæring.

Køretøj med 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) må ikke forsynes med separat indpræget typebetegnelse.

 
 
Fra Veterantiden
 
 
   Webmaster.     Stemplet ikke bare en knallertklub